Fundusze Europejskie

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Dawid Koczy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności poprzez rozwój i rozszerzenie działalności w kierunku innowacyjnego konceptu obiektu noclegowego o podwyższonym standardzie wykorzystującego zintegrowany elektroniczny system dostępowy w procesie obsługi gości”

Celem projektu jest poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie zdolności do zastosowania innowacji procesowej, produktowej oraz innowacji nietechnologicznych prowadzące do utworzenia i utrzymania miejsc pracy w przedsiębiorstwie pozwalające na przeciwdziałanie sytuacji utraty przychodów z powodu pandemii choroby COVID-19.

Wartość projektu: 1 193 371,78 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 800 000,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19